Pojišťovna VZP

Pojišťovna VZP, a.s. vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky dne 16. 1. 2004. K 1. 5. 2004 došlo k ukončení pojišťovací činnosti VZP ČR v oblasti smluvního zdravotního pojištění a role aktivního pojistitele přešla na novou dceřinou společnost s obchodním názvem Pojišťovna VZP, a.s., která současně přebrala pojistný kmen. VZP ČR však zůstala i nadále hlavní distribuční sítí pojistných produktů Pojišťovny VZP, a.s.

Úvodní strana » Partneři » Pojišťovna VZP

Pojišťovna se specializuje na pojištění týkající se zdraví. Je to zejména cestovní pojištění pro naše občany cestující do zahraničí na krátkodobé, opakované nebo dlouhodobé pobyty, pojištění nákladů na pobyt v nemocnici a zdravotní pojištění cizinců. To je nabízeno ve dvou formách: Komplexní zdravotní pojištění cizinců (které je přibližně na úrovni našeho veřejného zdravotního pojištění) a Základní zdravotní pojištění cizinců (pojištění nutné a neodkladné péče pro krátkodobé pobyty). Pojišťovna VZP má mezi pojišťovnami nasmlouván největší počet zdravotnických zařízení (seznam čítá přes 8000 položek).

Pole označená * jsou povinná.