Pojištění odpovědnosti za škodu

Každá firma ze zákona odpovídá za újmu, kterou způsobí svému okolí při provozování činnosti. Z takové odpovědnosti mohou vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod.

Úvodní strana » Pojištění » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění pro každou situaci

Obecná odpovědnost za újmu a škodu způsobenou vadným výrobkem

Obecná odpovědnost za újmu a škodu způsobenou vadným výrobkem

Pojištění kryje podnikateli náklady a nároky třetích osob, chrání škody vzniklé třetí osobě například vadným výrobkem

Ekologická rizika

Ekologická rizika

Pojištění ekologické újmy a environmentálních rizik - podnikejte a vyrábějte bez rizika z dopadu havárie, která může znečistit životní prostředí

Profesní odpovědnost poskytovatele zdravotnických služeb

Profesní odpovědnost poskytovatele zdravotnických služeb

Chrání poskytovatele zdravotních služeb a lékaře před finančními dopady profesního pochybení

Pole označená * jsou povinná.