+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Povinné ručení

Mám zájem

Povinné ručení, neboli správně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je základním pojištěním pro každé auto či motocykl, ale třeba i pro přívěs nebo návěs. Bez povinného ručení není možné jezdit s autem po silnici, aniž by se řidič vystavoval nebezpečí vysokých sankcí. Povinnost pojištění se nevztahuje jen na vozidla provozovaná na veřejných komunikacích, ale na všechna vozidla v evidenci vozidel, díky novele zákona   č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s účinností od 1.1.2018. V případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích    (tj. zákon č.56/2001 Sb.) musí být povinnost pojištění odpovědnosti splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a do doby, kdy je vozidlo odcizené.
Povinné ručení vás chrání v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo na zdraví. Pojištění chrání poškozeného, kterému pojistitel uhradí vzniklou škodu. Chrání také viníka nehody, který by bez povinného ručení musel škodu uhradit z vlastních prostředků.  Je možné sjednat několik limitů plnění za škodu, které začíná již na 35 mil. Kč., u flotilového pojištění lze pojistit maximální limit až na částku 900 mil. Kč. Zejména u vozidel profesionálních řidičů, kteří se každodenně pohybují na veřejných komunikacích, je vhodné zvolit vyšší limity plnění za případné způsobené škody. V souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku a v případě způsobené a zaviněné hromadné nehody s větším počtem poškozených vozidel, kde je také mnoho smrtelných zranění nebo mnohočetně a dlouhodobě způsobené pracovní invalidity postižených osob, nemusí nižší sjednané limity povinného ručení postačovat. Pro firmu nebo občana, které dopravní nehodu způsobilo a vozidlo patřilo, může taková dopravní nehoda znamenat neřešitelnou událost a finanční úpadek nebo i krach a zánik společnosti.

I když je asi nejdůležitějším parametrem pro sjednání povinného ručení cena, nemělo by to být při rozhodování jediné hledisko.  U některých pojišťoven lze k povinnému ručení rozšířit krytí na doprovodná rizika, např. asistenční služby, pojištění proti živelním rizikům, (krupobití, povodeň), 
úrazové pojištění pro řidiče nebo celou posádku, střet se zvěří, vandalismus, pojištění zavazadel, odcizení vozidla, pojištění skel atd.

Pro sjednání pojištění kontaktujte nejbližší kancelář Total Brokers – dokážeme pro vás najít levné a výhodné povinné ručení pro vaše motorové vozidlo.  

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600