+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění záruk ( bondů )

Mám zájem

Ve stavebnictví nebo strojírenství se u větších zakázek často stává, že zákazník požaduje po dodavateli záruku, aby si zajistil v případě problémů s dodávkou finanční náhradu svých škod.

Pojistné záruky (bondy) mají obdobný charakter jako bankovní záruky, ale nezvyšují úvěrovou angažovanost banky za klientem a mohou tak být vhodným řešením pro řadu podniků.

 

Pojistné krytí, druhy záruk

Základní druhy záruk

  • záruka za nabídku (Bid Bond) – používá se jako jistota v případě velkých výběrových řízení či veřejných zakázek
  • záruka za vady v záruční době ( Maintenance Bond) – zákazník si žádá jistotu pro případ výskytu vad v záruční době dodaného díla
  • záruka za zádržné ( Retention Bond) – používá se zejména ve stavebnictví, kde je zákazníkem běžně zadržována dodavateli platba poslední části ceny jako ručení za nesplnění jeho závazků po předání díla.

 

Speciální druhy záruk

  • záruka za odpady
  • záruka za nájemné
  • záruka za udržitelnost projektu
  • záruka za celní sklad
  • záruka za spotřební daň

 

Pojištění celního skladu (celního dluhu) je vhodné pro všechny podnikatelské subjekty, které

vystupují před celními orgány jako celní deklarant, držitel zboží nebo jejich nepřímý zástupce.

Pojištění představuje jednu z forem záruky za celní dluh v souladu s celním zákonem. Je alternativou

k bankovní záruce nebo složení peněžní částky. Pojišťovna vystupuje v případě sjednání tohoto

pojištění vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného.

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600