+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění lodních rizik

Mám zájem

Pojištění lodních rizik je speciální druh pojištění, který můžeme rozdělit na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem plavidla i na majetkové škody způsobené na samotném plavidle.

Výhody pojištění, určení

Pojištění je určeno fyzickým a právnickým osobám, které vlastní oprávnění řídit loď a využívají

plavidlo pro komerční i soukromé účely, rekreačně i závodně.

Pojištěny mohou být všechny druhy motorových a bezmotorových lodí nebo člunů, závodních plachetnic a windsurfingů. Pojištění platí pouze na pojistné události, které nastanou na vodě, při

Spouštění a vyzvedávání na vodu, uložení na souši a při přepravě (pokud je pojištěno).

Pojištění se standardně jednává na ČR, Evropu nebo celý svět.

 

Druhy pojistných rizik:

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

  • škody způsobené na zdraví, životě a majetku třetích osob, které se nacházejí mimo plavidlo

Havarijní pojištění plavidel

  • havárie – ztroskotání nebo potopení, náraz na nepohyblivou překážku, střet s objektem, který se pohybuje
  • živelné události – požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesení, mořetřesení, náhlý sesuv půdy,

zemin, zřícení lavin, tíha sněhu

  • odcizení – krádež celého plavidla, krádež části plavidla, loupež
  • vandalismus

Doplňkové pojištění

  • pojištění silniční přepravy plavidla na místo určení a zpět

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600