+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění dotací

Mám zájem

V rámci dotační politiky EU v programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro fondy, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány prostředky na politiku soudržnosti. Pro ČR bylo vyčleněno více než 24 mld. EUR. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. Proces získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků – od vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud žadatel uspěje a jeho projekt bude schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014 - 2020

 • OP doprava – 4,7 mld. EUR ( pozn. OP – operační program )
 • Integrovaný regionální OP – 4,6 mld. EUR
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - 4,3, mld. EUR
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 2,8, mld. EUR
 • OP Životní prostředí – 2,6 mld. EUR
 • Program rozvoje venkova – 2,3 mld. EUR
 • OP zaměstnanost – 2,1 mld. EUR
 • OP Technická pomoc – 0,22 mld. EUR
 • OP Praha, program růstu – 0,20 mld. EUR
 • Operační program rybářství – 0,03 mld. EUR

 

Pojistné krytí, určení

Získání dotace a další průběh realizace není vůbec jednoduché a žadatele čeká při samotném procesu mnoho administrativních úskalí, kde může dojít ze strany žadatele k nepředvídatelným pochybením.

Kontroly ze strany poskytovatelů dotací jsou přísné a administrace dotace je velice náročná. Proto je možné nově od roku 2016 prostřednictvím Total Brokers a.s. sjednat tento typ unikátního pojištění.

Pojištění je sjednáváno pro dotace přidělované v rámci jednotlivých operačních programů ESIF.

Pojištění je možné sjednat na hodnotu max. 30 % z celkové částky poskytnuté dotace. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění je nabízeno pro:

 • fázi realizace projektu
 • fázi udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu

Dnem proplacení poslední platby starost o projekt nekončí. Nejčastější dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky. V případě, že by udržitelnost projektů nebyla zajištěna, bude uložena sankce a v krajním případě bude požadováno vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého projektu.

 

Výluky pojištění:

 • úmyslné jednání
 • hrubá nedbalost
 • podvodné jednání
 • dotace není použita k avizovanému účelu

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600