+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Pojištění dotací

Mám zájem

V rámci dotační politiky EU v programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro fondy, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány prostředky na politiku soudržnosti. Pro ČR bylo vyčleněno více než 24 mld. EUR. Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. Proces získání dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů zahrnuje několik základních kroků – od vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud žadatel uspěje a jeho projekt bude schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti.

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014 - 2020

 • OP doprava – 4,7 mld. EUR ( pozn. OP – operační program )
 • Integrovaný regionální OP – 4,6 mld. EUR
 • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - 4,3, mld. EUR
 • OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 2,8, mld. EUR
 • OP Životní prostředí – 2,6 mld. EUR
 • Program rozvoje venkova – 2,3 mld. EUR
 • OP zaměstnanost – 2,1 mld. EUR
 • OP Technická pomoc – 0,22 mld. EUR
 • OP Praha, program růstu – 0,20 mld. EUR
 • Operační program rybářství – 0,03 mld. EUR

 

Pojistné krytí, určení

Získání dotace a další průběh realizace není vůbec jednoduché a žadatele čeká při samotném procesu mnoho administrativních úskalí, kde může dojít ze strany žadatele k nepředvídatelným pochybením.

Kontroly ze strany poskytovatelů dotací jsou přísné a administrace dotace je velice náročná. Proto je možné nově od roku 2016 prostřednictvím Total Brokers a.s. sjednat tento typ unikátního pojištění.

Pojištění je sjednáváno pro dotace přidělované v rámci jednotlivých operačních programů ESIF.

Pojištění je možné sjednat na hodnotu max. 30 % z celkové částky poskytnuté dotace. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění je nabízeno pro:

 • fázi realizace projektu
 • fázi udržitelnosti projektu

Udržitelnost projektu

Dnem proplacení poslední platby starost o projekt nekončí. Nejčastější dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky. V případě, že by udržitelnost projektů nebyla zajištěna, bude uložena sankce a v krajním případě bude požadováno vrácení části nebo i celé dotace. Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého projektu.

 

Výluky pojištění:

 • úmyslné jednání
 • hrubá nedbalost
 • podvodné jednání
 • dotace není použita k avizovanému účelu

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

 • Penzijní připojištění stále funguje

  Přemýšlíte o zajištění na důchod? Podle expertů je „penzijko“ stále nejlepším finančním produktem pro spoření na penzi. Jaké jsou rozdíly mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením?

 • Pojištění odpovědnosti: Vyplatí se i v běžném životě?

  Za chyby se platí. Obligátní, leč velmi pravdivé přísloví. A omylem rozbité sousedovo okno se nakonec může jevit jako ten nejmenší problém. Škodu totiž můžete způsobit kdykoliv a komukoliv rychleji, než řeknete švec. A reakce “je mi to líto” rozhodně stačit nebude. Dnes už stále více lidí velmi dobře vědí, že mají právo požadovat odpovídající odškodné.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600