+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Pojištění zásilek ( CARGO )

Mám zájem

Pojištění přepravovaného zboží je specifickým produktem majetkového pojištění a dostatečně kryje rizika spojená s transportem zásilky. I když přepravu zásilky často zabezpečuje externí dopravce, jeho

Odpovědnost je však omezená, a v případě silničního dopravce u mezinárodní dopravy navíc limitovaná. Jedinou komplexní ochranu před riziky poškození nebo ztráty zásilek způsobenými jakoukoliv událostí tak představuje CARGO pojištění.

 

Výhody pojištění, určení

Pojištění přepravy zásilek je určeno pro samotné vlastníky zásilek, dále i pro zasílatele obstarávající přepravu všemi možnými způsoby, tj. po zemi, vzduchem i po moři.

Ve srovnání s odpovědnostním pojištěním nabízí pojištění zásilek mnohem širší pojistnou ochranu.

Hlavním důvodem je skutečnost, že odpovědnost dopravce za škody na přepravovaném zboží je omezená. Za některé škody na zásilkách nenese dopravce odpovědnost, jedná se o zásah tzv. „ vyšší

Moci“ jako je např. živelní událost, zásah státních orgánů, loupežné přepadení, sesuv svahu nebo laviny, výbuch sopky, zřícení tunelu apod. U mezinárodního silničního dopravce se odpovědnost řídí Úmluvou CMR a je limitována částkou 8,33 SDR na 1 kg hrubé váhy nákladu, což u drahého

zboží může majiteli nebo přepravci zásilky způsobit v případě škody značné finanční ztráty.

 

Pojistné krytí

Pojištění přepravy zboží na bázi ALL RISKS se obvykle sjednává pro případ poškození, zničení nebo pohřešování pojištěné přepravované zásilky na základě jakékoliv události, která nastane nahodile a nečekaně, a která není vyloučena v pojistných podmínkách pojišťovny.

 

Příklady možného vzniku škod

 • nedostatky spojené s uložením nákladu – např. působení vlhka nebo tepla či nedostatečným zabezpečením nákladu
 • neodborné zacházení s nákladem
 • krádež zásilky
 • přírodní jevy nezávislé na lidské vůli – např. povodně, údery blesku, vichřice, krupobití apod.
 • důsledky lidské činnosti – např. autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, havárie lodi apod.
 • přirozená povaha zboží – např. koroze, vyschnutí, zapaření
 • další vlivy – např. působení hlodavců
 • události válečného či politického charakteru

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Jak si vybrat cestovní pojištění k moři

  Slunce, moře, odpočinek, zajímavá kniha, dobré jídlo, zábava, romantická zákoutí přímořských městeček… tyto a další představy se promítají lidem v hlavě, když odpočítávají poslední dny do odjezdu k moři. Při balení kufrů na dovolenou ale mnozí zapomínají na jednu důležitou věc, a to sjednat si před odjezdem cestovní pojištění.

 • Mobil za volantem může za každou čtrnáctou škodu

  Řidiči na českých silnicích způsobí ročně až deset tisíc škod z povinného ručení, jejichž příčinou je používání mobilního telefonu za volantem. Alarmující je, že řidiči za jízdy nejen telefonují, ale také píší textové zprávy, natáčí videa, fotí nebo brouzdají po internetu. V České republice a dalších evropských státech zakazuje telefonování za jízdy zákon a za jeho porušení hrozí pokuty a odebrání bodů.

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600