+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Mám zájem

Výhody pojištění, určení

Tento typ pojištění (dále FZP ) je určen pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladní mi vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, kteří mají zákonnou povinnost prokazovat svou finanční způsobilost k řádnému provozování silniční dopravy dle § 4a zákona 111/1994 Sb. O silniční dopravě (nevztahuje se na veřejnou linkovou dopravu, kterou zajišťuje základní dopravní obslužnost).

Finanční způsobilost se prokazuje majetkem, objemem dostupných finančních prostředků

A provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši nejméně 9 000 EUR ( tj. 223 902 Kč ), je-li používáno jediné vozidlo a 5 000 EUR ( tj. 124 390 Kč ) na každé další užívané vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u Dopravního úřadu. Alternativou prokázání způsobilosti, která není tak finančně náročná, je „ Smlouva o ručení “ uzavřená s pojišťovnou.

 

Pojistné krytí

Pojištění FZD se vztahuje na závazky pojištěného neuhrazené z důvodu jeho platební neschopnosti (tzn. neschopnost finančně zajistit řádné zahájení nebo provozování dopravy).

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy. Trvání finanční způsobilosti prokazuje dopravce příslušnému Dopravnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 31. července roku následujícího. Jestliže dopravce finanční způsobilost místně příslušnému Dopravnímu úřadu neprokáže, bude mu v rámci správního řízení odebrána koncese opravňující ho k provozování výše uvedené dopravy.

 

Total Brokers a.s. předloží konkrétní cenovou nabídku a zajistí vystavení pojistné smlouvy pro případ, že klient nechce nebo nemůže zatěžovat rozvoj své společnosti vytvářením rezerv či jiných disponibilních prostředků v souladu s požadavky uvedenými v zákoně.

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600