+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Pojištění odpovědnosti za újmu

Mám zájem

Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, způsobenou zaviněným povinnosti stanovené zákonem a dále újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů. Povinností nahradit újmu se dle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu, případně i majetkovou újmu (škodu). Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na majetku, tzn. i ušlý zisk.

 

Výhody pojištění, určení

Pojištění odpovědnosti za újmu (pojištění povinnosti k náhradě újmy – škody) patří mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti. Otázka není, zda pojištění odpovědnosti sjednat, ale v jakém

Rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké podnikatelské teritorium.

Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo na věci a z těchto škod vyplývající jiné (následné finanční) majetkové škody. Případné následné finanční škody mohou až několika násobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. V případě, že na tyto škody není společnost pojištěna a hradila by je jen z vlastních zdrojů, může to mít až

Existenční následky. Proti případným nárokům třetích osob se proto sjednává tento typ pojištění.

 

Pojistné krytí dle typu újmy

Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

 • věci
 • zdraví a životě
 • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)
 • na jinou majetkovou újmu nevyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda)

 

Pojistné krytí dle druhu odpovědnosti

 • provozní (obecná) odpovědnost
 • odpovědnost z držby nemovitosti
 • odpovědnost za škody na pronajatých prostorách
 • odpovědnost za škody na věcech vnesených a odložených
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) užívaných
 • odpovědnost za škody na cizích věcech (nebo zvířatech) převzatých
 • odpovědnost za škody na věcech zaměstnanců
 • regresy zdravotních pojišťoven
 • odpovědnost za škody na životním pojištění – environmentální rizika
 • odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem a stažení výrobků z trhu
 • odpovědnost statutárních orgánů společnosti
 • odpovědnost zaměstnance za škody způsobené vůči zaměstnavateli
 • odpovědnost zdravotnických zařízení
 • Profesní odpovědnost – všechny druhy dle kategorií pojištěných profesí
 • odpovědnost z provozu motorových vozidel
 • odpovědnost z provozu letadel a lodí
 • odpovědnost z přepravních smluv

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Jak si vybrat cestovní pojištění k moři

  Slunce, moře, odpočinek, zajímavá kniha, dobré jídlo, zábava, romantická zákoutí přímořských městeček… tyto a další představy se promítají lidem v hlavě, když odpočítávají poslední dny do odjezdu k moři. Při balení kufrů na dovolenou ale mnozí zapomínají na jednu důležitou věc, a to sjednat si před odjezdem cestovní pojištění.

 • Mobil za volantem může za každou čtrnáctou škodu

  Řidiči na českých silnicích způsobí ročně až deset tisíc škod z povinného ručení, jejichž příčinou je používání mobilního telefonu za volantem. Alarmující je, že řidiči za jízdy nejen telefonují, ale také píší textové zprávy, natáčí videa, fotí nebo brouzdají po internetu. V České republice a dalších evropských státech zakazuje telefonování za jízdy zákon a za jeho porušení hrozí pokuty a odebrání bodů.

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600