+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti za škodu » Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Mám zájem

Před finančními dopady profesního pochybení chrání lékaře a poskytovatele zdravotních služeb pojištění profesní odpovědnosti. V případě profesní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních

služeb se jedná nezřídka o objektivní odpovědnost, tzv. odpovědnost za výrobek bez ohledu na zavinění. Odškodnění poškozeným se může pohybovat v řádech milionů korun.

Výhody pojištění, určení

Tento typ pojištění je určen pro všechny poskytovatele zdravotních služeb. Povinnost sjednat pojištění ukládá zákon. Pojištění je účinným prostředkem, jak eliminovat finanční dopady v případě profesního pochybení. Ekonomické následky takového pochybení mohou být značné a mohou se pohybovat v řádech milionů korun a to zejména při vzniku újmy na zdraví, zejména v případě trvalých následků a s tím spojeného ušlého výdělku, snížení společenského uplatnění a odškodnění osobnostní újmy.

Pojištění kryje případy, kdy je pojištěný povinen nahradit újmu způsobenou usmrcením, na zdraví nebo na věci a také z nich vyplývající jinou majetkovou škodu, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk. Pokud je sjednáno pojištění osobnostní újmy, kryje toto pojištění náhradu újmy způsobenou neoprávněným dotčením práva fyzické osoby na ochranu osobnosti.

 

Rozsah nároků na náhradu újmy na zdraví

 • ztížení společenského uplatnění
 • bolestné
 • další nemajetkové újmy
 • ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti
 • duševní útrapy rodině poškozeného v případě usmrcení i závažného poškození zdraví
 • ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tzv. renta
 • náklady spojené s péčí o zdraví
 • regresní nároky zdravotních pojišťoven
 • náklady pohřbu
 • náklady soudního řízení, které je povinen pojištěný uhradit
 • náhradu nákladů obhajoby v trestním řízení

 

Příklady škod – plnění pojišťovny

Profesní odpovědnost

 • V důsledku zásadního pochybení chirurga došlo k pooperačnímu krvácení do dutiny břišní pacienta. Krvácení nebylo včas rozpoznáno a pacient zemřel. Pojišťovna vyplatila pozůstalým jednorázové odškodnění.
 • V důsledku hrubého pochybení porodníka došlo k závažnému poškození plodu. Zákonný zástupce dítěte požaduje náhradu škody – bolestné a snížení společenského uplatnění. Na základě bodového hodnocení bylo vyplaceno odškodné přesahující 1 mil. Kč.

Osobnostní újma

 • Záměna dětí v porodnici. Poškození požadovali odškodné ve výši 12 mil. Kč. Odškodné bylo soudem přiznáno v mnohem nižší částce, nicméně i ta přesáhla 1,5 mil. Kč.

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

 • Penzijní připojištění stále funguje

  Přemýšlíte o zajištění na důchod? Podle expertů je „penzijko“ stále nejlepším finančním produktem pro spoření na penzi. Jaké jsou rozdíly mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením?

 • Pojištění odpovědnosti: Vyplatí se i v běžném životě?

  Za chyby se platí. Obligátní, leč velmi pravdivé přísloví. A omylem rozbité sousedovo okno se nakonec může jevit jako ten nejmenší problém. Škodu totiž můžete způsobit kdykoliv a komukoliv rychleji, než řeknete švec. A reakce “je mi to líto” rozhodně stačit nebude. Dnes už stále více lidí velmi dobře vědí, že mají právo požadovat odpovídající odškodné.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600