+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti za škodu » Pojištění obecné provozní odpovědnosti

Pojištění obecné provozní odpovědnosti

Mám zájem

Povinnost nahradit újmu má každý subjekt způsobenou jinému subjektu (třetí osobě) vzniklou porušením povinnosti ze smlouvy, újmu způsobenou zaviněným porušením povinnosti stanoveným zákonem a dále újmu způsobenou úmyslným porušením dobrých mravů. Povinností nahradit újmu se dle okolností rozumí povinnost nahradit nemajetkovou újmu případně i majetkovou újmu (škodu).

Škoda představuje jakoukoliv ztrátu na majetku, tedy i ušlý zisk.

 

Výhody pojištění, určení

Pojištění odpovědnosti za újmu (pojištění povinnosti k náhradě újmy) patří mezi základní pojistnou ochranu každé společnosti. Otázka není, zda pojištění ochrany sjednat, ale v jakém

rozsahu s ohledem na charakter provozovaných činností a pro jaké teritorium působnosti.

Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit újmu třetí osobě na životě, zdraví nebo na věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla

financovat náhradu újmy poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je účinnou ochranou před možnými nároky ze strany třetích osob.

 

Pojistné krytí dle typu újmy

Pojistná smlouva se může vztahovat na povinnost nahradit újmu na:

 • věci
 • zdraví a životě
 • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. následná finanční škoda)
 • na jinou majetkovou újmu vyplývající z újmy na zdraví, životě a věci (tzv. čistá finanční škoda)

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

 • Penzijní připojištění stále funguje

  Přemýšlíte o zajištění na důchod? Podle expertů je „penzijko“ stále nejlepším finančním produktem pro spoření na penzi. Jaké jsou rozdíly mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením?

 • Pojištění odpovědnosti: Vyplatí se i v běžném životě?

  Za chyby se platí. Obligátní, leč velmi pravdivé přísloví. A omylem rozbité sousedovo okno se nakonec může jevit jako ten nejmenší problém. Škodu totiž můžete způsobit kdykoliv a komukoliv rychleji, než řeknete švec. A reakce “je mi to líto” rozhodně stačit nebude. Dnes už stále více lidí velmi dobře vědí, že mají právo požadovat odpovídající odškodné.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600