+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění ekologických rizik

Mám zájem

Pravděpodobnost ekologického průmyslového znečištění je v současné době při provozování sofistikovaných a rozsáhlých chemicko-průmyslových výrobních komplexů daleko vyšší než v minulosti 
a zasahuje i do oblasti služeb. Předejít těmto finančním ztrátám lze sjednáním kvalitního pojištění.  

Výhody pojištění, určení
Předmětem pojištění jsou škody na životním prostředí, které pojištěný způsobí (a za které ze zákona
odpovídá) třetí osobě, případně způsobených na veřejných zdrojích (ekologická újma ).
Pojištění je určeno zejména pro:

 • zpracovatele odpadů a provozovatele skládek (města, kraje atd.)
 • petrochemické společnosti
 • dodavatele sanačních prací
 • všechny společnosti, které zpracovávají nebo skladují nebezpečné chemické látky
 • dopravce nebezpečných chemických látek
 • vodohospodářské společnosti
 • zemědělské společnosti
 • environmentální konzultanty
 • investory do pozemků a nemovitostí

Na co se pojištění environmentálních rizik vztahuje

 • škody na majetku, na zdraví nebo na životě
 • náklady na vyčištění (obnovu)
 • náklady právního zastoupení v souvislosti s obranou proti nároku na náhradu škody
 • nově vzniklé i historické škody (staré ekologické škody)
 • dodatečné nepředvídatelné náklady
 • speciální rozšíření (profesní odpovědnost, odpovědnost dodavatelů apod.)
 • pozvolné a postupné škody (pozvolné úniky)

Legislativa
Odpovědnost za škody na životním prostředí se řídí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2004/35 ES. Na základě této směrnice vstupuje s účinností od 1. 5. 2008 v České republice v platnost zákon o předcházení a nápravě ekologické újmy.  Tento zákon současně upravuje povinnost finančního zajištění formou pojištění nebo bankovní záruky pro společnosti, jejichž činnost je zákonem definována.

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600