+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti za škodu » Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena

Osobní pojištění odpovědnosti

za škodu člena řídícího orgánu organizace - individuální D&O

Mám zájem

Výhody pojištění, určení

 • pojištění si sjednává člen řídícího orgánu organizace ve svůj prospěch, tzn., nemusí se spoléhat na to, zda má společnost sjednané pojištění  D&O a tudíž má plnou kontrolu nad sjednanou pojistnou smlouvou
 • pojištění kryje činnost pojištěného ve všech organizacích, kde působí, případně působil jako člen řídícího orgánu
 • pojistná smlouva se vztahuje na konkrétního člena řídícího orgánu organizace a sjednaný limit plnění tedy platí pouze na něj  

Odpovědnost člena řídícího orgánu je:

 • neomezená – ručí celým svým majetkem včetně budoucích příjmů
 • objektivní – člen řídícího orgánu organizace odpovídá bez ohledu na osobní zavinění
 • solidární – člen ručí za rozhodnutí řídícího orgánu organizace

Příklady možného vzniku škod

 • uzavírání obchodních smluv
 • pracovně právní vztahy se zaměstnanci
 • změny struktury společnosti (sloučení, fúze, splynutí…)
 • změny základního kapitálu
 • emise cenných papírů (zahraniční burzy cenných papírů)
 • předlužení a úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem

Kdo může vznést nárok na náhradu škody pojištění D&O
přímo:

 • vlastní společnost – zastoupená dozorčí radou
 • akcionáři jménem společnosti – tzv. akcionářská žaloba

nepřímo:

 • poškozená třetí strana – věřitelé, zaměstnanci, konkurenti
 • stát

Kdo je pojištěn pojištěním D&O

 • člen představenstva 
 • člen dozorčí rady
 • jednatel
 • prokurista
 • stínový ředitel
 • člen výkonného, dozorčího nebo obdobného orgánu organizace podle jakéhokoliv právního řádu 
 • manžel, manželka, registrovaný partner
 • dědici, právní nástupci

 

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600