+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění odpovědnosti za škodu » D&O Pojištění odpovědnosti za škodu členů řídících

D&O Pojištění odpovědnosti

za škodu členů řídících (statutárních) orgánů společnosti, tzv.  D&O

Mám zájem

Výhody pojištění, určení
Členové statutárních a dozorčích orgánů jsou vystaveni daleko větší odpovědnosti, než na základě pracovně právní legislativy. Jejich odpovědnost za výkon jejich funkce je téměř neomezená.  
Odpovědnost člena řídícího orgánu organizace je:

 • objektivní – člen řídícího orgánu organizace odpovídá bez ohledu na osobní zavinění 
 • neomezená – ručí celým svým majetkem včetně budoucích příjmů
 • solidární – člen ručí za rozhodnutí řídícího orgánu organizace

Příklady možného vzniku škod

 • uzavírání obchodních smluv
 • pracovně právní vztahy se zaměstnanci
 • změny struktury společnosti (sloučení, fúze, splynutí ….)
 • změny základního kapitálu 
 • emise cenných papírů (zahraniční burzy cenných papírů)
 • předlužení a úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem

Kdo může vznést nárok na náhradu škody pojištění D&O přímo:

 • vlastní společnost – zastoupená dozorčí radou
 • akcionáři jménem společnosti – tzv. akcionářská žaloba
 • nepřímo:
 • poškozená třetí strana – věřitelé, zaměstnanci, konkurenti
 • stát

Kdo je pojištěn pojištěním D&O 

 • členové představenstva
 • jednatelé
 • členové dozorčí rady
 • prokurista
 • stínový ředitel
 • zaměstnanci společnosti (pouze současně s členy statutárního orgánu)
 • bývalá pojištěná osoba
 • manžel, manželka, dědicové

Pojistné krytí dle typu škody

 • náhrada škody
 • náklady na právní ochranu
 • náklady na šetření
 • náklady na styk s veřejností
 • pokuty a penále
 • náklady na trestní stíhání
 • náklady na kauci a poradce
 • náklady na osobní potřeby při zabavení majetku

 

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600