+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Živelní pojištění

Mám zájem

Výhody pojištění, určení
Živelní pojištění patří mezi základní pojištění majetku právnické osoby. Je určeno pro všechna odvětví podnikatelské činnosti, územní samosprávy, státní instituce, drobné podnikatele, soukromé společnosti a pro obecně prospěšné společnosti. 
Podnikání nelze v dnešní době provozovat bez hmotného majetku.  Jeho poškození nebo ztráta může zásadně negativně ovlivnit další chod společnosti a její každodenní fungování.
Pojistit se mohou buď jednotlivě vyjmenované věci, nebo jako soubor věcí. 


Pojistné krytí dle předmětu pojištění 

 • budovy, stavby, bytové a rodinné domy, byty, haly a ostatní nemovitostí (včetně stavebních součástí)
 • věci movité vlastní (zařízení, stroje, elektronika, drobný investiční majetek)
 • věci movité cizí v užívání a převzaté (leasing, pronájem, věci převzaté do opravy apod.)
 • zásoby (zboží na skladě, materiál, polotovary, rozpracovaná výroba)
 • vystavené exponáty a prototypy
 • nedokončená investice
 • peníze a cennosti (známky, kolky, stravenky, telefonní karty apod.) 
 • písemnosti a nosiče dat
 • věci zvláštní umělecké hodnoty
 • věci zaměstnanců
 • náklady na vyklizení a zbourání, zachraňovací náklady


Pojistné krytí dle zaměření rizika – živelní pojištění

 • základní živelní pojištění – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
 • katastrofická rizika – povodeň, záplava, zemětřesení
 • ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy, pád a zřícení skal, zemětřesení, náraz dopravního prostředku, únik vody z vodovodních a technických zařízení (včetně úniku vody ze sprinterů), vystoupení vody z kanalizace, kouř, aerodynamický třesk, výbuch sopky 
   

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600