+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění majetku » Stavebně montážní pojištění

Stavebně montážní pojištění

Mám zájem

Stavební pojištění (CAR) a montážní pojištění (EAR) jsou důležité pojistné produkty určené pro stavebnictví a zde realizované investiční a developerské projekty.
Výhody pojištění, určení
Stavebně montážní pojištění je určené pro dodavatele, subdodavatele, investory, projektanty, stavební dozor a všechny další subjekty, které se na budovaném díle účastní v průběhu výstavby, montáže či rekonstrukce. Úkolem tohoto pojištění je dostatečné pokrytí pojistné ochrany v případě věcné škody a finanční ztráty pojištěného, případně i odpovědnosti za škody vzniklé třetí osobě v souvislosti s předmětným budovaným dílem. Kromě samotné pojistné ochrany zúčastněných subjektů na budovaném díle je velmi důležitý i faktor obchodní, kdy sjednání stavebně montážního pojištění je podmínka získání stavební zakázky ze strany investora.

Pojistné krytí
Stavebně montážní pojištění se vztahuje na pokrytí rizik při budování inženýrských, pozemních a dopravních staveb a pro pojištění montážních rizik při instalaci technologických zařízení a celků.
Předmětem pojištění je budované stavebně montážní dílo, zařízení a vybavení staveniště (místa
montáže), stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje. Pojištění  se vztahuje i na materiál skladovaný na místě pojištění a určený k použití pro budované stavebně montážní dílo.  Jedná se
o pojištění v režimu pojištění „ALL RISK“.  To znamená, že pojištění se vztahuje na všechny nahodilé a nepředvídatelné škody, které nejsou v pojistných podmínkách vyloučeny.

Příklady možného vzniku škod 
Základní (standardní) krytí

 • živelní rizika
 • odcizení, vandalismus 
 • staveništní nehody s následkem škod na díle, stavebních strojích a materiálu
 • pád věci 
 • nešikovnost, nedbalost, chybná obsluha, špatné provedení díla

Možná připojištění

 • ALOP, tj. pojištění ztráty očekávaného zisku investora v souvislosti s pozdním předáním stavebně montážního díla v důsledku vzniklé věcné škody
 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s realizací budovaného díla, včetně odpovědnosti za věci převzaté a užívané 
 • křížová odpovědnost za škody způsobené si vzájemně účastníky budovaného díla

Doba pojištění
Pojištění se sjednává na dobu výstavby díla, maximálně na časové období uvedené v pojistné smlouvě. Doba pojištění začíná okamžikem vyložení materiálu na staveništi, případně zahájením prací 
a končí předáním díla objednateli či uvedením do provozu.

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

Novinky

 • Jak si vybrat cestovní pojištění k moři

  Slunce, moře, odpočinek, zajímavá kniha, dobré jídlo, zábava, romantická zákoutí přímořských městeček… tyto a další představy se promítají lidem v hlavě, když odpočítávají poslední dny do odjezdu k moři. Při balení kufrů na dovolenou ale mnozí zapomínají na jednu důležitou věc, a to sjednat si před odjezdem cestovní pojištění.

 • Mobil za volantem může za každou čtrnáctou škodu

  Řidiči na českých silnicích způsobí ročně až deset tisíc škod z povinného ručení, jejichž příčinou je používání mobilního telefonu za volantem. Alarmující je, že řidiči za jízdy nejen telefonují, ale také píší textové zprávy, natáčí videa, fotí nebo brouzdají po internetu. V České republice a dalších evropských státech zakazuje telefonování za jízdy zákon a za jeho porušení hrozí pokuty a odebrání bodů.

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600