+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30

Pojištění terorismu

Mám zájem

V dnešní době se v praktickém životě setkáváme se stále větší reálnou hrozbou teroristických útoků. Tomuto riziku jsou vystaveni české firmy a občani.  Pojištění terorismu je určeno pro všechny osoby, které by mohli utrpět majetkovou škodu v důsledku teroristického činu. Za místa s vyšším výskytem v důsledku teroristických aktivit lze považovat místa s vysokou koncentrací obyvatel, jako
jsou  obchodní a administrativní centra, tržiště, dále i místa v blízkosti státních institucí a v blízkosti dopravní infrastruktury ( přehrady, elektrárny, železnice, letiště apod.)
 
Pojistné krytí, druhy rizik
Pojištění terorismu kryje z majetkového hlediska zejména: 
škody na hmotném majetku
škody a náklady vynaložené v souvislosti s přerušením provozu
Pojišťovny mají obecně definované ve svých pojistných podmínkách přímo situace, kde je zřejmé, co se pod pojmem terorismus myslí: 

  • destrukce vládních nebo veřejných zařízení, dopravních systémů, infrastrukturních zařízení včetně informačních systémů, veřejných míst nebo soukromého vlastnictví, ohrožující lidské životy a způsobující ekonomické ztráty
  • narušování nebo přerušování dodávek vody, elektřiny nebo jiných základních přírodních zdrojů s cílem ohrožení chodu ekonomiky, lidského zdraví a života
  • příprava použití a použití zbraní, výbušnin nebo jaderných, biologických či chemických zbraní
  • s cílem ohrožení lidského zdraví a života
  • únos letadla, lodi nebo jiného prostředku veřejné dopravy osob nebo prostředků přepravy nákladu
  • útok na lidské životy, který může způsobit poškození zdraví nebo smrt
  • únos či braní rukojmí

Pojišťovny  velmi  pečlivě sledují  mezinárodní  situaci a v návaznosti na definování svého přijatelného 
pojistného krytí rizika terorismu stanovují aktuální podmínky i pojistitelná světová územní teritoria. 
Nepojistí proto teritorium pro jakoukoliv zemi, zejména tam, kde hrozí akutní nebezpečí teroristického útoku. 

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600