+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění majetku » Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Pojištění přerušení nebo omezení provozu

Mám zájem

V praxi přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody na majetku sloužícího k podnikatelské činnosti může způsobit značné finanční ztráty. Tato škoda může často
několikanásobně převýšit hmotnou škodu na samotném majetku. Dlouhodobě prosperující firma se tak rázem může dostat do vážných finančních i existenčních potíží. 

Výhody pojištění, určení
Toto pojištění je určeno pro společnosti, kde existuje riziko přerušení provozu a tedy finančních ztrát, které z něj vyplývají. Jedná se především o výrobní provozy společností, jejichž provoz nelze bez ztráty zisku a bez zvýšení nákladů v jednom okamžiku obnovit na jiném místě. Přerušení provozu může být pro společnost kritickým okamžikem, kdy se rozhoduje při delším výpadku produkce o další existenci. Toto riziko kryje následné 
ekonomické ztráty vzniklé v příčinné souvislosti s celkovým nebo částečným přerušením
provozu. V mnoha případech může relativně malá škoda na výrobní lince způsobit milionové ztráty při výpadku výroby a navíc i ztrátu dosavadních zákazníků či nových obchodů.

Pojistné krytí
Na dobu sjednanou ve smlouvě pojišťovna hradí ztrátu zisku a nabíhající fixní náklady, které
musí pojištěný vynakládat i v době přerušení provozu. Nutným předpokladem pojistného plnění z tohoto rizika je vznik věcné škody na pojištěném majetku, která je způsobena pojištěným nebezpečím a která způsobí přerušení provozu. 

Druhy pojistných rizik

  • Živelní přerušení provozu
  • FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
  • další živelní nebezpečí
  • Strojní a elektronické přerušení provozu 
  • Přerušení provozu z důvodu odcizení výrobního zařízení

Pojišťovna hradí v případě škody především fixní náklady, které podnik musí platit (mzdy, odvody, nájemné, splátky leasingu atd.) i když nevyrábí. Sjednává se obvykle i pojištění ušlého zisku. 
Zvláštním druhem pojištění je tzv. ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu (tzv. ALOP

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600