+420 261 109 600
PO-PÁ 8:00 - 16:30
Úvodní strana » Naše nabídka » Pojištění firem » Pojištění majetku » Pojištění elektroniky a strojních rizik

Pojištění elektroniky a strojních rizik

Mám zájem

Výhody pojištění, určení
Stroje a zařízení jsou vybaveny mechanickými a elektronickými prvky, které mohou v případě poruchy být příčinou větších škod (u dražších strojů). Poruchy zařízení mohou být jak vnitřní, např. škody vzniklé přepětím a zkratem, tak i vnější, např. chybná obsluha a její nepozornost. Toto pojištění kryje nahodilá a nepředvídatelná poškození zařízení jakoukoliv událostí (princip ALL RISKS), která omezuje nebo vylučuje jeho funkčnost, a která nejsou ve smluvních podmínkách vyloučena.

Pojistné krytí dle předmětu pojištění 
pojištění strojů (možné příklady)
stacionární  stroje - skladovací zařízení, plnící a balící zařízení, klimatizační zařízení, čističky vzduchu, tiskařské stroje, stroje na obrábění kovů, papírenské stroje, dřevoobráběcí stroje, stroje na zpracování umělých hmot, textilní stroje, dopravníky a dopravní systémy, jeřáby a zvedací zařízení, zdvihací mechanismy, manipulační mechanismy atd.
mobilní stroje  -  zemědělské a lesnické stroje, traktory, kombajny, stavební stroje,  dopravní  a manipulační stroje, vozidla a zařízení atd.
pojištění elektroniky (možné příklady)
 výpočetní technika, běžná kancelářská komunikační technika, zabezpečovací zařízení, speciální lékařská elektronika, radiokomunikační technika, mobilní elektronika, jako jsou notebooky, projektory, měřicí přístroje, elektronika pevně instalovaná ve vozidle atd.

Doplňkové připojištění

 • havarijní pojištění u mobilních strojů
 • vícenáklady na opravu poškozeného zařízení, např. práce v noci, přesčasy, práce v neděli, práce o svátcích, expresní příplatky, náklady na opravu v zahraničí, letecké dodávky náhradních dílů, cestovní náklady expertů ze zahraničí 
 • poškození nebo zničení elektronických a elektrotechnických součástek u strojů, ke kterému došlo samostatně bez jiného poškození stroje
 • doplňkové pojištění ke strojnímu pojištění – zničení zboží způsobené přerušením provozu chladícího nebo mrazícího zařízení
 • některé výluky uvedené u pojistitelů, např. sublimity na opotřebujících  se součástech

Pojistné krytí dle druhu rizik 

 • selhání bezpečnostních, měřících nebo regulačních zařízení
 • nevyváženost nebo roztržení odstředivou silou
 • pád pojištěného předmětu nebo náraz
 • vniknutí cizího do pojištěného předmětu  
 • vada materiálu nebo výrobní vada
 • závady v projektu, konstrukci, výrobě, montáži a výstavbě
 • přetlak a podtlak působící na nádoby
 • nedostatek vody v kotlích
 • elektrické poruchy – přepětí, indukce, zkrat  
 • chyba obsluhy, nedbalost, nešikovnost, nepozornost, neodbornost při zacházení
 • živelní rizika + odcizení

Nezávazná poptávka

Nebudeme Vám volat zbytečně

Vaši e-mailovou adresu nikdy nikomu nedáme

Pokud nechcete, nemusíte toto pole vyplňovat. Určitě se Vám ozveme


Informace o zpracování osobních údajů - odesláním formuláře subjekt prohlašuje, že byl o výše uvedených informacích a o svých právech poučen jasně a srozumitelně, že poskytnutým informacím porozuměl, že je bere na vědomí a že nemá na správce ve věci zpracovávání jeho osobních údajů žádné doplňující dotazy. Dále prohlašuje, že nemá proti zpracování jím poskytnutých údajů k výše uvedenému účelu zpracování správcem údajů žádné výhrady.

Pole označená * jsou povinná.

PO-PÁ 8:00-16:30
+420 261 109 600